Innovaatiovalmius? Ammattilainen, ota oppia innovaattoreilta!

Päivitetty: 20. heinäk. 2021

Menestyneiden henkilöiden toiminnasta on löydetty viisi merkittävää tekijää, jotka yhdistävät innovaattoreita ympäri maailmaa. Innovaattorin DNA koostuu kyvystä yhdistellä erilaisia asioita, havainnoida ympäristöä, kokeilla, kyseenalaistaa ja verkostoitua erilaisten toimijoiden kanssa. Nämä eivät ole synnynnäisiä ominaisuuksia, vaan kykyjä, joita liikunta-ammattilainenkin voi harjoitella.


Tässä kirjoituksessa käsittelen liikuntaosaajan innovaatiovalmiutta (innovation capability). Se on yksilön kykyä muuntaa tietoa, taitoa ja kokemusta uusiksi ideoiksi vaikkapa tuotteista, prosesseista ja toimintatavoista. Liikuntatyön arki ainutlaatuisine asiakaskohtamisineen vaatii tällaista kekseliäisyyttä.

Menestyksen kaava ja mitä menestyminen vaatii

Innovaatiotoiminta on hetkellistä tutusta ja turvallisesta luopumista. Se on rohkeutta koetella omia siipiä uusissa maisemissa. Joskus se huimaa ja ottaa vatsan pohjasta. Uusia tuulia omaan toimintaan voi kuitenkin saada vain ennakkoluulottomilla hypyillä tavanomaisen ulkopuolelle.


Blogisarjan ensimmäisessä osassa lähdin liikkeelle tulevaisuusosaamisen käsitteestä. Innovaatiovalmius on liikunta-ammattilaiselle yksi tulevaisuusosaamisen ydintaito.

Tulevaisuustaitoihin kuuluu innovaatiovalmius, vastuullisuusajattelu, oman alan kehittäminen ja oman osaamisen kehittäminen

Innovaatiovalmius on ongelmanratkaisua nextillä levelillä


Innovaatiovalmiudessa on kyse siitä, että liikunta-ammattilainen kykenee keksimään ongelman tai kehityshaasteen, johon ei ole olemassa vielä vastausta. Tämä menee perinteistä ongelmanratkaisua pidemmälle, koska ammattilainen määrittelee liikuntatyön ongelmakentän uudelleen ja asettaa itselleen haasteen totutusta poikkeavalla tavalla.


Jokaisella ammattiryhmällä on omat alansa standardiongelmat ja niihin sopivat mallivastaukset. Näiden pohjalta arjessa ammattia harjoitetaan tietyllä vakiintuneella ongelmanratkaisukaavalla. Innovoinnin edellytys on, että katsotaan boksin ulkopuolelle, rutiininomaista laajemmalle.Innovaatiovalmius on ”entä jos?” -ajattelua


Innovaatiotoiminta ymmärretään usein radikaalien tek­nisten keksintöjen tekemisenä ja patentoimisena. Innovaatioista onkin tapana puhua vain silloin, kun viitataan jo valmiisiin tuotteisiin, palveluihin ja konsepteihin.


Innovaatiovalmius siirtää katseen etukäteisvalmisteluun, jota tarvitaan, että uusi mullistava asia voi ylipäätään tulla mieleen. Innovaatiovalmius merkitsee ennemminkin ajatusko­keiluja arjessa eli rohkeaa hyppyä ’entä jos’ –ajatteluun.


Jokaisesta asiakaskohtaamisesta voi pyrkiä keksimään ”entä jos?” -kysymyksiä, jotka avaavat lukittuneita rutiineja ja tuottavat uudenlaisia ammatillisia pulmia pohdittavaksi.


Esimerkiksi: ”Entä jos valmennussession aikana en kertaakaan määräisi asiakasta tekemään asioita käyttämällä käskymuotoisia lauseita? Mitä sitten sanoisin?” Tai pidemmälle vietynä: "Entä jos liikunta-alalle vakiintunut toimintatapa x ei riitäkään asiakkailleni enää tulevaisuudessa?"


On sinusta kiinni, kuinka kiperiä ”entä jos?” -kysymyksiä itsellesi asetat. Joka tapauksessa uudelleen jäsentämällä liikuntatyön päivittäisiä rutiineja lisäät oman työn imua! Viikosta toiseen samana toistuva ryhmäliikuntatunti ja asiakkaasta toiseen toistuva kuntosaliohjelmakin voivat näin näyttäytyä kiinnostavampina.


Innovaatiovalmius kehittyy vähitellen


Jos teet jatkuvasti vain sitä, mitä olet aina tehnyt, ammatillisesti junnaat paikoillasi. Kun opastat asiakasta kehittymään, rohkaiset häntä kenties pois mukavuusalueelta. Saman neuvon voit antaa itsellesi: Kun astut hetkittäin ajattelussasi mukavuusalueelta uskallusalueelle, alat vähitellen kehittyä työssäsi tulevaisuuskestäväksi.


Ruoki innovaatiovalmiuttasi esimerkiksi näillä keinoilla:


Ota aikaa!

Uusien ”entä jos?”-kysymysten muotoileminen vaatii aikaa. Jos liikunta-alan työssäsi elät jatkuvassa kiireessä ja päivittäinen aika kuluu perusrutiinien pyörittä