top of page

Mitä on psyykkinen valmennus?

Käyttäytymisen muuttaminen voi onnistua joiltakin helposti varsinkin lyhyellä tähtäimellä, mutta pysyviin muutoksiin pääseminen on usein haaste. Psykologiset tekijät, kuten motivaatio, kyky säädellä omaa käyttäytymistä ja kyky käsitellä omia tunteita ja ajatuksia nousevat ratkaiseviksi, kun puhutaan pysyvistä muutosprosesseista.

Mitä on psyykkinen valmennus?


Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on kehittää mielen ja käyttäytymisen taitoja aktiivisen ja tavoitteellisen harjoittelun avulla. Näillä taidoilla tarkoitetaan oman psykologisen joustavuuden lisäämistä eli mm. omien tunteiden ja ajatusten tunnistamista ja tiedostamista, epämiellyttävien tunteiden ja ajatusten hyväksyntää, arjen läsnäoloa ja irrottautumista mielen vallasta, mielen kontrollista. Näiden taitojen avulla opetellaan tekemään enemmän omien arvojen mukaisia tekoja ja valintoja oman arjen keskellä. Suunnataan oma toiminta kohti itselle merkityksellistä elämää.


On tärkeää ymmärtää, että psyykkinen valmennus ei ole terapiaa vaan aktiivisten, kokemuksellisten ja konkreettisten harjoitusten kautta oivalluttavaa työskentelyä. Valmennus ei tarjoa sinulle valmiita vastauksia ongelmiisi, vaan antaa uusia näkökulmia. Psyykkinen valmennus antaa siis uutta perspektiiviä ja uutta tapaa suhtautua asioihin ja omaan käyttäytymiseen. Sinä itse olet valmennuksen pääroolissa ja omien oivalluksiesi avulla pystyt kehittämään omia psykologisia taitojasi.


Valmennus ei ole terapiaa tai asioiden vatvomista, vaan aktiivisten harjoitusten kautta oivalluttavaa työskentelyä.


Psyykkinen valmennus ja sen harjoitteet pohjautuvat arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan, jonka perustana on tutkitut hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteet. Tarkoituksena on sitoa tavoitteet ja teot osaksi itselle merkityksellisiä asioita ja arvoja.


Usein valmennus lähtee liikkeelle siitä, että lähdetään selvittämään, mikä oma lähtötilanne on. Minkälaiset asiat, kokemukset, tunteet ja ajatukset ongelmalliseksi koettujen asioiden taustalla vaikuttavat ja miten ne vaikuttavat myös toisiinsa. Kirkastetaan myös ne itselle kaikkein tärkeimmät asiat elämässä ja minkälaista elämää yleensäkin haluaa elää.


On hyvä ymmärtää, että kun ollaan tekemisissä itselle merkityksellisten asioiden kanssa, niin harjoittelu voi aiheuttaa myös epämiellyttäviä tuntemuksia, eivätkä kaikki harjoitukset välttämättä aina tunnu oikealta. Se on luonnollista, sillä toinen sopii toiselle ja toinen toiselle ja kun ollaan tekemisissä omien arvojen kanssa, myös epämiellyttävät tunteet kuuluvat asiaan. Eihän valinnat ja päätökset elämässä missään nimessä ole aina helppoja tai miellyttäviäkään. Tärkeää onkin oppia toimimaan epämiellyttävistä tunteista, tuntemuksista ja ajatuksista huolimatta, omia arvoja kunnioittavasti.

Kenelle psyykkinen valmennus sopii?


Valmennus sopii ihan kenelle tahansa, joka haluaa psyykkisiä taitojaan kehittää. Tämähän on yksinkertaisuudessaan itsetutkiskelua. Hyvin luonnollinen asia, joka ikävä kyllä kiireessä ja kontrolloidussa sekä sääntöjen ohjaamassa elämässä usein unohtuu. Sääntöjen, jotka me itse itsellemme luomme ja joiden haitallisia vaikutuksia emme välttämättä tiedosta ja huomaa.


Psyykkinen valmennus sopii paljon stressaavalle ja kovasti elämää suorittavalle, sekä kaikille, jotka kamppailevat elintapojensa kanssa, kuten painonhallinnan, liikunta- ja ruokailutottumusten kanssa ja pysyviin muutoksiin tuntuu vaikealta päästä. Valmennukseen hakeutuvat myös esimerkiksi urheilijat, jotka saattavat kamppailla kilpailujännityksen, motivaatio-ongelmien tai vaikkapa keskittymisvaikeuksien kanssa.


Psyykkinen valmennus elintapamuutosten tukena


Olen omassa työssäni ja valmennuksissani saanut huomata, että ne, jotka ovat valmiita pureutumaan ja kehittämään myös omaa psyykkistä puoltaan, onnistuvat parhaiten myös elintapojensa muuttamisessa. Nykyään kaikki elintapojen muutoksiin tähtäävät valmennukseni alkavat nimenomaan psyykkisen valmennuksen tapaamisista. Istumme asiakkaan kanssa alas ja lähdemme keskustellen ja psyykkisen valmennuksen harjoitteiden avulla liikkeelle.

Vaikka tämä saattaa asiakkaista aluksi tuntua vieraalta, varsinkin heistä, jotka ovat tottuneet kaikki-mulle-heti-nyt -ajattelutapaan, niin hyvin nopeasti he kyllä ymmärtävät miksi on järkevää ja tärkeää pysähtyä ensin oman mielen äärelle. Usein jo muutaman tällaisen valmennuskerran jälkeen asiakkaan alkuperäiset tavoitteetkin saattavat muuttua täysin, kun vähitellen ajatus siitä, mikä oikeasti on itselle tärkeää, kirkastuu.


Lähes aina se numero yksi toive on pystyä pudottamaan painoa X kg. Tyytyväisyyttä ja onnellisuutta ei kuitenkaan voi kukaan ostaa tai saada pudottamalla X määrän kiloja. Mikään muukaan ulkonäöllinen seikka ei takaa, että olet sen saavutettuasi onnellinen ja tyytyväinen.


Kukaan ei nimittäin pysty päättämään, että sinä päivänä kun saavuttaa ihannepainonsa, tuntee onnellisuutta. Me emme yksinkertaisesti pysty ennustamaan tai kontrolloimaan tunteitamme. Ethän voi mitenkään olla varma, että tunnet vaikkapa kahden viikon päästä tiistaina itsesi onnelliseksi. Täten tavoite: “Pudotan X määrä kiloja” on yksin huono motivaation pohja. Tavoite tarvitsee aina myös merkityksellisyyden. Mikä on se syy, miksi haluat jatkaa samalla tiellä vielä tavoitteen saavuttamisenkin jälkeen.

Ratkaiseva Askel – liikunta pysyväksi osaksi arkea -valmennukseni on suurella sydämellä luotu kaikille elintapojensa kanssa kamppaileville ja kaikille, joiden on erityisen vaikea saada liikuntatottumuksista pysyviä. Valmennus on syntynyt siihen suureen tarpeeseen, jonka tämänkaltaiselle lähestymistavalle olen vuosien saatossa satojen ihmiskohtaamisten myötä saanut nähdä ja kokea. Valmennus ei tarjoa hokkuspokkuksia, eikä valmennus lupaa, että neljän viikon jälkeen olisi jotakin radikaalia muutosta tapahtunut, sillä pysyviin muutoksiin pääseminen ei tapahdu koskaan hetkessä. Ei koskaan. Eikä se tapahdu kuntokuurien tai pikadieettien avulla. Tämä valmennus pysähdyttää sinut sinulle merkityksellisten asioiden äärelle, auttaa muuttamaan näkökulmaa ja toimintatapaa. Valmennus luo pohjaa pysyvälle muutokselle.


Ihmiset haluavat voida paremmin, mutta työkalut pysyviin muutoksiin eivät tahdo löytyä. Ratkaisu on usein lähempänä kuin ymmärretäänkään. Avaimet ratkaisuun löytyvät lopulta aina sinulta itseltäsi ja sinun valinnoistasi. Pysähdy, pohdi, oivalla, opi ja mikä tärkeintä – tartu toimeen!
Tekstin kirjoitti


Anna-Liisa Ruusunen

Ratkaiseva askel - verkkovalmennuksen valmentaja

Comments


OTA YHTEYTTÄ

Kiitos! Palaamme pian!

SYKE Tribe - Terhi Immonen

RATKAISUT KULUTTAJILLE

Shape with Nana - Nana Heikkilä.png
bottom of page