top of page

SYKE TRIBE 

VERKKOALUSTAN OMINAISUUDET

VAKIO-OMINAISUUDET

Seuraavat ominaisuudet kuuluvat jokaiselle valmennusjärjestelmän valmentajalle

OHJAA

 • Mobiiliapplikaatio sinulle ja asiakkaillesi

 • Noin 4000 liikkeen valmis liikepankki

 • Omien liikkeiden luontimahdollisuus

 • Kirjallisten ohjeiden luomistyökalu

 • Kausisuunnitelmien luomistyökalu

 • Vapaamuotoiset tehtävät asiakkaille (yksittäiset ja toistuvat)

 • Chat

 • Liitteiden toimitus

HALLINNOI

 • Sähköiset esitietolomakkeet

 • GDPR:n mukainen asiakashallinta

 • Oma liike- ja ohjelmapohjapankki

 • Valmentajan omat tehtävät

 • Asiakaskohtaiset muistiinpanot (mini-crm)

 • Asiakkaiden inaktivointimahdollisuus ja mahdollisuus palauttaa kun valmennus jatkuu

 • Näkyvyys valmentajahaussa

SEURAA

 • Automaattinen kulutuksen laskenta

 • Treenipäiväkirja (MET-arvoilla)

 • Ruokapäiväkirja

 • Muistiinpanot

 • Tehtävien seuranta

 • Perusaktiivisuuden seuranta (askeleet)

 • Tulosseuranta (modifioitava - seuraa mitä haluat)

 • Fiiliksen ja unen seuranta

 • Viikko- ja kokonaisraportit

SYKE GO -LISÄOMINAISUUDET

Hankkimalla SYKE GO -lisenssin saat enemmän irti, mutta mitä kaikkea?

Lyhyesti SYKE GO:n lisäominaisuudet

Rajaton määrä valmentajia, asiakkaita ja ohjelmia

Ravinto-ohjelmat

Treenien tulosdata

Logo ohjelmissa

Verkkovalmennukset

Tiimien ja ryhmien hallinta

Asiakkaiden jakaminen valmentajien kesken

Yrityksen sisäinen ohjelma- ja materiaalipankki

Laajennettu seuranta

White label

Verkkokauppa

HALLINNOINTI

 • Editoitava sähköinen esitietolomake

 • Asiakasdatan lataaminen excel/csv

 • Monitasoinen (omistaja, admin-valmentajat ja valmentajat)

 • Yrityskohtaiset ryhmät ja alaryhmät

 • Yksilöiden ja ryhmien jakaminen monen valmentajan kesken

 • Asiakasmassojen kutsuminen ja helpompi kutsuttujen asiakkaiden hallinta (oma kutsu asiakkaaksi lomake ja "seuraa" kutsun tilaa näkymä)

 • Yrityksen sisäiset asiakaskohtaiset muistiinpanot (MINI-CRM) jaettavissa koko yrityksen kesken

 • Asiakasdata ja seuranta ulos csv-tiedostoina (filtteröi ja mittaa mitä tahansa asioita)

 • Ladattavat asiakaslistat

MYYNTI JA MARKKINOINTI

 • Kaikki kaupat, valmentajahakupalvelut ja muut Sykkeen omat palvelut piilossa asiakkailta

 • Verkkokaupparatkaisu verkkovalmennuksille (asiakkaan automaattinen linkittäminen valmennuksiin sekä automaattinen ohjelmien toimitus)

 • Ei laskujen lähettämistä - monipuoliset maksutavat ja osamaksu, jolloin asiakas voi maksaa osamaksulla, mutta sinä saat heti rahasi

 • White labeling:

  • SYKE Tribe yrityksesi visuaalisella ilmeellä (värien vaihto)

  • Oma logo applikaatiossa ja portaalissa

  • Oma kirjautumissivu (url)

  • Oma kutsu asiakkaaksi lomake (esitietolomake) korostetulla logolla

  • Omien kotisivujen linkki SYKE Tribe -sovelluksessa ja verkkoportaalissa

  • Applikaatio muuntuu yrityksesi näköiseksi värimaailman puolesta kun asiakas kirjautuu SYKE Tribe -sovellukseen

 • Palveluiden markkinointi applikaation sisällä esim. valmennuksiin upotettuna​

10.jpg

VALMENNUS

 • Yrityksen sisäiset omat liikepankit, valmennuspohjat sekä ohjelmapankit (jaa aineistoja yrityksen valmentajien kesken)

 • Automaatiotyökalut (valmennuksien perusrunkojen, viikkoraporttien jne. automatisointi)

 • Asiakkaiden seuranta, ohjelmat ja liitteet jaettavissa monen valmentajien kesken

 • Tehtävien kalenteroittaminen

 • Omat kyselyt ja materiaalikirjastot

 • Monipuolinen verkkovalmennustyökalu, joka soveltuu myös hybridivalmennuksiin

  • ​Voit upottaa verkkovalmennukseen erilaisia tehtäviä, ohjeita ja materiaaleja

  • Tehdä simppeleitä kyselyitä

  • Ohjeistaa ja ohjata toimiin (mm. treeniohjelmiin, ravinto-ohjelmiin, tavoitteisiin, fiilikseen, uneen)

  • Ajastaa tehtäviä:

   • Tehtävät voi ajastaa toistuvaksi esim. kaksi kertaa viikossa, kerran viikossa, kerran kuukaudessa, jne.

   • Tehtäville voidaan asettaa myös muistutus push-ilmoituksena

  • ​Ajoittaa ne alkamaan miten haluat

   • Tiettynä päivänä alkavat sekä jatkuvat joihin voi liittyä koska vain​

  • ​Ajoittaa myös valmentajan omat tehtävät osaksi valmennusta

12.jpg

LAAJA ASIAKASHALLINTA

 • Esitietolomake

 • Työkalut ohjelmien laadintaan

 • Chat

 • Raporttityökalut

 • Tulosseuranta

 • Tavoitteiden hallinta ja asiakkaaseen liittyvien muistiinpanojen pitäminen yhdessä paikassa

RYHMIEN HALLINTA

 • Asiakkaiden ryhmittely

  • Luo niin monta
   asiakasryhmää kuin haluat

 • Kutsuminen ryhmiin

  • Valitse ryhmä ja toimita
   esitietolomake, niin asiakkaan linkitetään suoraan
   haluamaasi ryhmään

 • Ohjelmien toimitus

  • Toimita tai muokkaa useita
   ohjelmia yhdeltä istumalta kaikille ryhmään
   kuuluville asiakkaille

SÄHKÖINEN ESITIETOLOMAKE

 • Asiakas saa linkin, mistä pääsee täyttämään esitiedot

 • Asiakas luo itse itselleen tunnuksen ja salasanan, sekä saa
  linkin mistä pääsee lataamaan SYKE-applikaation

 • Asiakas pääsee määrittelemään omat tavoitteensa

 • Asiakkaan kulutus lasketaan automaattisesti asiakkaan
  antamien tietojen pohjalta

 • Valmentaja saa selkeän esitietolomakkeen, jonka voi
  myös tulostaa

esitietolomake.png
Näyttökuva 2020-1-29 kello 15.42.22_ma
laaja asiakashallinta.png

TAVOITTEIDEN HALLINTA

 • Koska tavoitteiden ja välitavoitteiden määrittely on todella tärkeää, SYKE-sovelluksessa tavoitteet esitetään aina etusivulla

 • SYKE tarjoaa työkalut, joilla voidaan helposti asettaa
  päätavoite ja välitavoitteet sekä kirjata niitä
  saavutetuksi yhdellä klikkauksella

 • Tavoitteet löytyvät asiakkaan applikaation etusivulta
  ja muistuttavat asiakasta siitä, mitä hän tavoittelee ja
  auttaa samalla myös valmentajaa pitämään tekemisen
  tavoitteiden mukaisena

5.png

TREENIOHJELMIEN LAADINTA

 • Laajan, noin 4000 liikkeen, liikepankin avulla
  valmentaja saa merkittävän lisähyödyn harjoittelun
  suunnitteluun. Sen avulla valmentaja oppii myös uusia
  liikkeitä ja lisää omaa osaamistaan.

 • Liikepankissa on myös työkalu, jolla voi luoda oman
  liikepankin ja hakea liikkeille video-ohjeet vapaasti
  esimerkiksi Youtubesta.

 • Ohjelmille pääsee määrittelemään mm. toistot/ajan,
  vastuksen, lepoajan, matkan, sykkeen jne. Ohjelmiin
  voi tehdä myös omia huomautuksia ja muokata
  liikkeiden kuvauksia.

VALMIIT OHJELMAPOHJAT

 • SYKE tarjoaa myös valmiin ohjelmapohjakaupan,
  josta valmentajat voivat ladata maksutta tai ostaa
  (riippuen lisenssistä) valmiita pohjia, joita on
  helppo monistaa ja muokata omille asiakkailleen.

 • GO-lisenssissä on mahdollisuus luoda
  yritykselle myös oma ohjelmapohjapankki, jonka avulla
  voidaan jakaa ohjelmapohjia yrityksen omien
  valmentajien kesken.

TREENIEN SUORITUS APPLIKAATIOSTA

 • Kuvallisten ja videollisten treeniohjelmien avulla
  asiakkaan tekeminen helpottuu. Tärkeintä on kuitenkin
  treenien suorittaminen helposti suoraan applikaatiosta.

 • Harjoittelu helpottuu merkittävästi, kun asiakas saa
  kuvat, videon sekä selkeän työkalun mihin kirjata harjoitteet
  Samalla ohjelmisto seuraa automaattisesti asiakkaan
  kehittymistä ja antaa harjoituksen jälkeen selkeät
  graafit muutoksesta verrattuna edellisiin harjoituksiin

 • Applikaatio mahdollistaa myös helpon ajastimen, jolla
  voi kellottaa valmentajan määrittelemän harjoituksen
  keston tai lepoajan

1.png

RAVINTO-OHJELMIEN LAADINTA

 • Voit luoda erilaisia ravitsemuksellisia ohjeistuksia ja ravinto-ohjelmia.

 • Valmentajalla on täysin vapaat kädet täyttää ohjeistukset
  haluamallaan tavalla, esimerkiksi:

  • Aamupala: 40g kaurahiutaleita tai 2 viipaletta ruisleipää

 • Kerran luotuja ohjelmia on jatkossa helppo monistaa ja
  muokata uusille asiakkaille.

 • Voit myös luoda ohjelmille tunnisteita, joiden avulla löydät jatkossa tietyntyyppiset ohjelmat helpommin omasta
  ohjelmapohjapankistasi.

Näyttökuva 2020-1-29 kello 15.52.15_ma
Näyttökuva 2020-1-29 kello 15.28.17_ma
Näyttökuva 2020-1-29 kello 15.36.10_ma

RAVINTO-OHJELMIEN SUORITUS

 • Meillä on tärkeää, että asiakkaan on helppo suorittaa
  ravinto-ohjelmat applikaation avulla

  • tärkein syy sille on uusien rutiinien oppimisen helpottaminen

 • Ohjelma kulkee aina mukana ja asiakas voi kuitata yhdellä klikkauksella tuliko tietty ruokailu syötyä ohjeiden mukaan, jäikö se syömättä vai tuliko se syötyä, mutta ei ohjeiden mukaisesti

 • Työkalua voi käyttää myös ruokapäiväkirjan pitämiseen

 • Toiseksi tärkeintä meille on helppo raportointi valmentajalle sekä helppolukuiset raportit

 • Tämä on ominaisuus mitä asiakkaat rakastavat!

Copy of Untitled (1).png

PUSH-ILMOITUKSET

 • Push -ilmoitusten avulla valmennettavalle voi ajastaa esim. muistutuksia ruokailujen suorittamisesta tiettyyn kellonaikaan

 • Push -ilmoitukset ovat oiva tapa muistuttaa asiakasta suoritettavista tehtävistä

 • Valmentajien asiakkaat ovat pitäneet tätä ominaisuutta erittäin
  sparraavana ja motivaatiota ylläpitävänä!

KIRJALLISET OHJEET

 • Sykkeen avulla voit luoda myös Word-pohjaisia kirjallisia ohjeita

  • Mahdollistaa mm. reseptien toimituksen ja yleisten ohjeiden kirjoittamisen

 • Työkalua voi käyttää mihin tahansa opastamiseen, missä asiakkaalle pitää saada toimitettua tekstimuotoisia ohjeita

kirjallinen.png

KAUSISUUNNITELMAT

 • Taulukkopohjainen työkalu harjoittelun suunnitteluun!

 • Voit luoda viikkoesimerkkejä tai jopa kymmenien viikkojen kausisuunnitelmia

 • Suunnitelmat antavat asiakkaan tekemiselle selkeät
  määreet ja näin asiakkaan on helpompi suunnitella
  viikkojaan

TAVAT JA TEHTÄVÄT

 • Pystyt luomaan asiakkaalle tapoja / tehtäviä (esim.
  mittaa aamupaino / ota mitat tulosseurantaan), joita
  asiakas voi merkata tehdyiksi omalta tililtään tai
  applikaatiosta

 • Asiakas voi luoda myös itse itselleen tapoja ja tehtäviä
  tavoitteiden toteutumisen tukemiseksi

 • Tehtävistä voi luoda toistuvia tai kerran tapahtuvia ja ne
  esitetään aina asiakkaan omalla etusivulla ”Tänään” -kohdassa.

tehtävä2.png

LIITETIEDOSTOT

 • Valmentaja voi lisätä jokaisen asiakkaansa taakse erilaisia liitteitä, esimerksiksi sopimuksia tai mittausraportteja. Näin pidetään kaikki valmennukseen liittyvä materiaali yhdessä paikassa

 • Asiakas pääsee näkemään nämä liitteet myös applikaation kautta

 • Käyttämällä ohjelmistoamme pidät huolen myös siitä, että tiedot on talletettu GDPR-asetusten mukaisesti

LAAJAT LÄHETYS- JA JAKOTOIMINNOT

 • Sykkeen avulla voit toimittaa materiaaleja asiakkaalle miten itse haluat!

  • Tulosteet

  • PDF-tiedostot

  • Sähköiset linkit

  • Suoraan mobiiliapplikaatioon

 • Voit myös toimittaa ohjelmat suoraan asiakkaan tilille ja
  asiakas voi itse valita miten materiaalin ottaa käyttöön. Hän voi lähteä suorittamaan treenejä suoraan applikaatiosta tai halutessan vaikka tulostaa ohjelmat

OMA CHAT ASIAKKAILLE

 • Chatin avulla asiakkaat voivat olla milloin tahansa
  yhteydessä omiin valmentajiinsa mobiiliapplikaation
  tai verkkoportaalin välityksellä

 • Keskustelut-kohdasta valmentaja näkee kaikki
  käydyt keskustelut asiakkaiden välillä sekä
  ajankohdan milloin on kuhunkin asiakkaaseen ollut
  viimeksi yhteydessä

 • Mikäli viestejä on jäänyt lukematta, valmentaja
  ja asiakas saavat muistutuksen sähköpostiin asiasta.

VALMENTAJAN MUISTIINPANOT

 • Sykkeeseen on rakennettu myös työkalu asiakasmuistiinpanojen kirjaamista varten.

 • Valmentaja voi pitää kirjaa mm. tapaamisista ja muista tärkeistä asioista valmennukseen liittyen.

 • Muistiinpanoihin tallentuu myös automaattisesti tieto, kun ohjelma toimitetaan asiakkaalle tai asiakkaan ohjelmaa muokataan.

ASIAKKAAN MUISTIINPANOT

 • Asiakkailla on myös omat muistiinpanot, johon he voivat tehdä yleisiä merkintöjä. Näitä voivat olla merkinnät kuukautisista, juhlista tai mistä tahansa muusta, mistä halutaan valmentajaa infota.

 • Muistiinpanojen avulla voidaan helposti pitää kirjaa kaikesta sellaisesta, mikä saattaa vaikuttaa kehittymiseen ja tavoitteiden
  saavuttamiseen.

Näyttökuva 2020-1-29 kello 15.51.51_ma
Näyttökuva 2020-1-29 kello 15.53.11_ma
muistiinpano valmentaja.png
liitetiedosto.png

MONIPUOLISET SEURANTATYÖKALUT

 • SYKE kattaa monipuoliset seurantatyökalut, jotta
  valmentajan on helppo pysyä kärryillä asiakkaan
  kehittymisestä sekä tekemisistä.

 • Seurantatyökalut kattaa mm. seuraavat ominaisuudet:

  • Ruokapäiväkirjat

  • Treenipäiväkirjat

  • Fiiliksen ja unen seuranta

  • Tehtäviä ja tavoitteiden seuranta

  • Perusaktiivisuus (askeleet)

  • Tuloseuranta (mm. paino, kuntotestit jne.)

  • Voiman kehittymisen seuranta

  • Kulutuksen seuranta

TREENIPÄIVÄKIRJAT

 • Treenipäiväkirjan täyttö onnistuu suorittamalla
  applikaatiosta valmentajan luomia treenejä tai kirjaamalla
  harjoituksia manuaalisesti harjoitepankista (esim. halonhakkuu, juoksu, imurointi yms.).

 • Treenipäiväkirja laskee myös automaattisesti asiakkaan
  kulutuksen MET-arvoja hyödyntäen.

 • Asiakas pääsee myös merkkaamaan jokaiseen harjoitukseen
  miltä harjoitus tuntui ja kuinka raskaaksi koki sen.

 • Eri värisistä ruuduista ja hymiöistä valmentaja näkee
  kätevästi, kuinka asiakas on kokenut tekemänsä treenin
  (kevyt, raskas tms.) sekä mikä on ollut asiakkaan fiilis treenissä.

RUOKAPÄIVÄKIRJA

 • Ruokapäiväkirjojen täyttö onnistuu helposti suoraan
  mobiiliapplikaatiosta, jonne asiakas voi kirjata onko hän syönyt
  aterian valmentajan ohjeiden mukaisesti vai ei.

 • Asiakas voi suorittaa joko valmentajan laatimia ravinto-
  ohjelmia tai täyttää ruokapäiväkirjapohjaa.

 • Valmentaja saa selkeän raportin, josta pääsee nopeasti
  kärryille asiakkaan sitoutuneisuudesta.

UNEN SEURANTA

 • SYKE mahdollistaa myös unen seurannan. Asiakkaat voivat pitää kirjaa kuinka nukkuivat ja miten pitkään.

 • Unen laatu ja määrä näkyy myös selkeinä graafeina suoraan applikaatiosta.

 • Unen seurantaa voi käyttää hyödyksi mm. asiakkaan
  palautumisen ja kehityksen seurannassa.

FIILIKSEN SEURANTA

 • Asiakkaat voivat pitää applikaation ja portaalin kautta myös kirjaa fiiliksestä helppojen hymiöiden avulla.

 • Selkeän graafin avulla asiakkaasi voi seurata omaa
  fiilistään ja valmentaja taas voi katsella esim. viikkoraportista
  fiiliksen vaikutusta esim. uneen tai harjoituksiin.

 • Valmentaja näkee kaikkien asiakkaidensa fiilis-kirjaukset
  kätevästi joko listauksena tai suoraan päiväkirjanäkymästä.

unenseuranta.png

TUTUSTU RATKAISUIHIN

fiilis.png
ruokapäiväkirja.png
seuranta.png
fiilis.png
muistiinpano.png

SET-LISENSSI 2 VIIKKOA MAKSUTTA

Voit halutessasi testata SYKE SET-lisenssiä täysin maksutta 2 viikkoa!

 

Kokeilun aikana voit luoda omia ohjelmia sekä testata muita Sykkeen ominaisuuksia. Lupaamme, ettet pety! 

 

Ilmainen kokeilu ei sido sinua lisätilauksiin, mutta toivomme ohjelmistomme vakuuttavan sinut. 

bottom of page